Категория | Рекомендации

Рекомендовані схеми діагностики та лікування пацієнтів із порушенням ритму і провідності серця

 

НОЗОЛОГІЧНА ФОРМА, ПАТОЛОГІЧНИЙ СТАН
      Порушення ритму і провідності серця внаслідок набутих і вроджених серцево-судинних захворювань (екстрасистолія, парасистолія, шлуночкові та надшлуночкові пароксизмальні тахіаритмії, фібриляція та тріпотіння передсердь, СА-, АV-блокади, блокади ніжок пучка Гіса та ін.)
ПЕРЕЛІК ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Обов'язкові
 • ЕКГ спокою
 • Біохімічний аналіз крові (електроліти, гормони щитовидної залози, глюкоза, ХС, тригліцериди, ревмопроби, імунограма, коагулограма, протромбіновий індекс — залежно від патології)
 • ВЕМ
 • Холтерівське моніторування ЕКГ
 • ехоКГ
За наявності показань
 • Черезстравохідна ехоКГ
 • Черезстравохідна ЕКС
 • Інвазивне електрофізіологічне дослідження
 • УЗД-дослідження щитовидної залози
 • Коронарографія
 • Моніторування АД
 • Фармакологічні проби
 • Радіоізотопна вентрикулографія
 • Оцінка клінічних симптомів та факторів ризику
ОБСЯГ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Лікування основного захворювання
 • Нітрати
 • Інгібітори АПФ
 • Сечогінні засоби
 • Периферичні вазодилататори
 • Блокатори β-адренорецепторів
 • Блокатори кальцієвих каналів
Виявлення та корекція провокуючих факторів
 • Тютюнопаління
 • Алкоголь
 • Кава, чай
 • Наркотики

Диференційований підхід до лікування аритмій
 • Миготлива аритмія
  • при вирішенні питання про відновлення синусового ритму: кардіоверсія (медикаментозна — прокаїнамід, пропафенон, флекаїнід, хінідин; електрична)
  • при постійній формі: контроль ЧСС за допомогою препаратів (блокатори β-адренорецепторів, дигоксин, антагоністи кальцію)
  • протирецидивне лікування: дизопірамід, етацизин, пропафенон, флекаїнід, блокатори β-адренорецепторів, аміодарон, соталол, дигоксин
 • Шлуночкова тахікардія
  • з порушенням гемодинаміки: дефібриляція, бретилій тозилат
  • без порушення гемодинаміки: антиаритмічні засоби (лідокаїн, прокаїнамід, пропафенон, бретилій тозилат, аміодарон); у разі відсутності ефекту — дефібриляція
  • протирецидивне лікування: імплантація кардіовертер-дефібриляторів, аміодарон, соталол, блокатори β-адренорецепторів, пропафенон, етацизин
 • Надшлуночкові аритмії
  • з порушенням гемодинаміки: кардіоверсія
  • без порушення гемодинаміки: антиаритмічні засоби (верапаміл, аденозин)
  • протирецидивне лікування: антиаритмічні препарати (антагоністи кальцію, блокатори β-адренорецепторів, пропафенон, дизопірамід соталол)
 • Брадикардії: атропіну сульфат, ізопреналін, електрокардіостимуляція
 • Шлуночкова екстрасистолія: антиаритмічні препарати (блокатори β-адренорецепторів, аміодарон, соталол, дизопірамід, аймалін, праймалій бітартрат, мексилетин, етацизин, пропафенон)
 • Серійне тестування антиаритмічних препаратів із використанням холтерівського моніторування, функціональних та медикаментозних тестів, неінвазивного та інвазивного електрофізіологічного дослідження
 • Вибір методу та ефективних антиаритмічних препаратів для купірування пароксизмів тахіаритмій і протирецидивного лікування
 • Направлення хворих із відновленим за допомогою хірургічних методів синусовим ритмом на реабілітаційне лікування в санаторій кардіологічного профілю
 • Антиагрегантна та антикоагулянтна терапія для профілактики тромбоемболічних ускладнень
 • Виявлення хворих, рефрактерних до антиаритмічних препаратів, та направлення їх для хірургічного лікування з подальшим спостереженням
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
 • За холтерівським моніторуванням:
  • зменшення кількості поодиноких екстрасистол на 50% (але не більше 200 на добу)
  • зменшення кількості парних екстрасистол на 90%
  • ліквідація пробіжок шлуночкової тахікардії
 • Купірування пароксизмів аритмії
 • За даними черезстравохідної електрокардіостимуляції та інвазивного електрофізіологічного дослідження: збільшення порогу індукції, порушення ритму та зменшення злоякісності викликаних аритмій
 • Підвищення толерантності до фізичного навантаження
 • Ефективність протирецидивного лікування
 • Зниження ступеня блокади (за відсутності ефекту — направлення на імплантацію штучного водія ритму)


Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения