Категория | Рекомендации

Рекомендовані схеми діагностики та лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією

 

НОЗОЛОГІЧНА ФОРМА, ПАТОЛОГІЧНИЙ СТАН
 • Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертензія, гіпертонічна хвороба)
 • Вторинна (симптоматична) гіпертензія
ПЕРЕЛІК ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Обов'язкові
 • Вимірювання АТ на обох руках
 • Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)
 • Аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій
 • Аналіз крові загальний
 • Аналіз сечі загальний (декілька разів)
 • Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже чи проба Аддіса-Каковського
 • Біохімічне дослідження крові: калій, натрій, креатинін, цукор, ХС
 • ЕКГ
 • ехоКГ
 • УЗД нирок
 • Огляд офтальмолога (очне дно)
За наявності показань
 • 3-стаканний аналіз сечі
 • Аналіз сечі за Зимницьким
 • Аналіз сечі на клітини Штернгаймера-Мальбіна та на активні лейкоцити
 • Визначення мікробного числа в сечі
 • Визначення добової протеїнурії
 • Біохімічне дослідження крові: ліпідний профіль, загальний білок, білкові фракції, трансамінази
 • Екскреторна урографія
 • УЗД надниркових залоз
 • Радіонуклідна ренографія або реносцинтиграфія
 • Допплєрографія судин (аорти, ниркових, сонних)
 • Комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія надниркових залоз, головного мозку, нирок
 • Екскреція катехоламінів
 • Ренін, альдостерон
 • Аортографія (дослідження аорти та ниркових судин)
ОБСЯГ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Немедикаментозне лікування
 • Зменшення маси тіла (за наявності ожиріння)
 • Відмова від тютюнопаління
 • Обмеження вживання алкоголю
 • Регулярне виконання динамічних фізичних вправ
 • Обмеження вживання натрію хлориду до 6 г на добу
Медикаментозне лікування
Препарати 1-го ряду
 • Діуретики (тіазидні, тіазидоподібні): гідрохлоротіазид, клопамід, хлорталідон, індапамід та ін.
 • Блокатори b-адренорецепторів:
  • кардіоселективні (атенолол, метопролол, бетаксолол, бізопролол, небіволол, ацебутолол та ін.)
  • некардіоселективні (пропранолол, піндолол, окспренолол та ін.)
  • з α-блокуючим ефектом (лабеталол, карведилол)
 • Блокатори кальцієвих каналів
  • верапаміл
  • дилтіазем
  • дигідропіридинові (тривалої дії або пролонговані лікарські форми): амлодипін, ісрадипін, лацидипін, фелодипін, ніфедипін, нікардипін
 • Інгібітори АПФ: каптоприл, еналаприл, лізиноприл, моексиприл, периндоприл, раміприл та ін.
 • Блокатори α,-адренорецепторів: доксазозин, празозин, теразозин
 • Антагоністи ангіотензину II: лосартан, ірбесартан, валсартан, телмісартан та ін.

Препарати 2-го ряду
 • Агоністи центральних α-адренорецепторів: клонідин, гуанфацин, гуанабенз, метилдопа
 • Алкалоїди раувольфії (резерпін, в тому числі у складі комбінованих препаратів, які містять дигідралазин, гідрохлоротіазид та ін.)
 • Прямі вазодилататори: гідралазин, міноксидил (у складі комбінованої терапії)
 • Стимулятори імідазолінових рецепторів (моксонідин, рилменідин)
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
 • Нормалізація АТ або його зниження не менше ніж на 20% від початкового рівня (у хворих із резистентною АГ)
 • Зниження частоти гіпертензивних кризів
 • Скорочення терміну тимчасової непрацездатності (в тому числі госпіталізації)
 • Зменшення ознак ураження органів-мішеней (гіпертрофії ЛШ, проявів СН, протеїнурії, поліпшення стану судин очного дна)
 • Поліпшення якості життя


Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения