Категория | Публикации

Що ефективніше для профілактики інфаркту і інсульту?

Що ефективніше для профілактики інфаркту і інсульту США, були повідомлені результати міжнародного рандомізованого подвійного сліпого дослідження WARCEF (Warfarin versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction), присвяченого порівнянню ефективності двох пероральних антикоагулянтів — варфаріну й ацетилсаліцилової кислоти (АСК) — відносно профілактики інсульту й кардіоваскулярній смертності серед осіб із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ).

Дослідження WARCEF охоплювало 2305 учасників із серцевою недостатністю (фракція викиду лівого желудочка <35%), але без порушень серцевого ритму, з 11 країн і протривало 6 років (середній період спостереження пацієнтів склав 3,5 роки; середній вік учасників — 61 рік).

13% учасників до початку дослідження перенесли інсульт або транзиторну ішемічну атаку, їх було віднесено до групи підвищеного ризику повторного порушення мозкового кровообігу; крім того, в осіб із серцевою недостатністю взагалі підвищен ризик тромбоутворення й відповідно — ішемічного інсульту.

Всі учасники були випадковим образом віднесені в одну із двох груп: в 1-й застосовували щодоби АСК у дозі 325 мг, в 2-й — варфарін в індивідуально відкаліброваній дозі, що сприяє зниженню згортаємості крові до заздалегідь певного рівня. Оскільки прийом варфаріну вимагає постійного моніторингу показників згортаємості крові, то з метою запобігання упередженості всім учасникам обох груп проводили аналізи крові з однаковою частотою. У такий спосіб ні самі хворі, ні їхні лікарі не могли знати, який саме пероральний коагулянт приймає конкретний пацієнт.

Керівник дослідницької групи Сюничи Хомма (Shunichi Homma) з Колумбійського університету в Нью-Йорку (Columbia University in New York), США, заявляє, що ефективність цих двох пероральних антикоагулянтів у принципі не занадто відрізняється; хоча після 3-літнього застосування все-таки були відзначені деякі переваги варфаріну, однак були і його недоліки.

Первинними кінцевими крапками дослідження вважалися смерть, ішемічний інсульт (внаслідок закупорки кровопостачаючих мозок артерій) або внутрімозковий крововилив. Такі події мали місце у 7,47% пацієнтів у групі, що одержували варфарін, і у 7,93% хворих, що одержували АСК; різниця між цими показниками не була статистично значимою.

Проте серед учасників дослідження, що одержували пероральні антикоагулянти протягом більше 3 років, у групі варфаріну відзначалися деякі переваги. За весь період дослідження в осіб, що приймали варфарін, ризик розвитку інсульту був нижче, ніж у тих, хто одержував АСК, майже в 2 рази. Щорічний ризик розвитку ішемічного інсульту склав 0,72% для групи варфариіну й 1,36% — для групи АСК.

Дослідники також оцінювали безпеку пероральних антикоагулянтів шляхом відстеження таких подій, як великі кровотечі, за винятком внутрімозкових крововиливів, які були однієї з первинних кінцевих крапок. Щорічно великі кровотечі відзначали в 1,8% пацієнтів групи, що приймала варфарін, і в 0,9% групи, що одержувала терапію АСК; ці розходження були статистично значимими.

«Як і очікувалося, у цілому таких ускладнень, як кровотечі, спостерігалося більше серед варфаринової групи, — прокоментував ці дані С. Хомма. — Проте, кровотеча кровотечі ворожнеча, і те, чого пацієнти в подібній ситуації побоюються найбільше, — внутрімозковий крововилив — відбувалося досить рідко в обох групах. Ризик внутрімозкового крововиливу в тих хворих, які приймали варфварин, склав 0,12%, а в тих, хто одержував АСК, — 0,05% у рік».

Однак, на думку С. Хомма, якщо особливої різниці в плані запобігання ішемічного інсульту, внутрімозкового крововиливу й смертності від ССЗ між АСК і варфаріном не виявлено, нема рації повсюдно застосовувати варфарін з обліком того, що він підвищує ризик виникнення кровотеч. Зараз дослідники продовжують з'ясовувати, є чи у варфаріна які-небудь переваги перед АСК у підгрупах пацієнтів з конкретними нозологічними формами ССЗ.Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения