Категория | Классификации

КЛАСИФІКАЦІЯ НАБУТИХ ВАД СЕРЦЯ

Єдиної класифікації вад серця не існує. Доцільним є застосування для окремих вад найбільш поширених і обґрунтованих варіантів класифікації, широко використовуваних у літературі. Ці варіанти враховують особливості клінічного стану, ступінь гемодинамічних розладів і показання для хірургічного лікування, яке є найефективнішим засобом допомоги таким хворим.

Залежно від локалізації ураження відрізняють набуті мітральні, аортальні та трикуспідальні вади серця. Незважаючи на рідкість набутих вад клапана легеневої артерії, вони відображені в МКХ-10 і включені у пропоновану клінічну класифікацію.

Вади вважають комбінованими за наявності стенозу та недостатності, які спостерігаються на одному клапані, поєднанимиза ураження кількох клапанів. Щодо клінічного перебігу та хірургічної тактики ураження кожного з клапанів доцільно розглядати залежно від переваги стенозу чи недостатності.

"Чистий" стеноз або комбінована вада з перевагою стенозу. Хірургічна тактика при них однакова, а діагностика незначної супутньої недостатності клапана на фоні стенозу нерідко утруднена.

Комбіновані вади з невизначеною перевагою. В таких випадках за клініко-інструментальними даними визначаються як стеноз, так і недостатність клапана. Питання про показання до клапанозберігаючих операцій або протезування клапана вирішується індивідуально.

"Чиста" недостатність або комбінована вада з перевагою недостатності. За наявності показань до операції більшості хворим рекомендовано протезування клапана, а частині пацієнтів — різні варіанти пластичних операцій.

 

Мітральний стеноз:

 • ревматичний;

 • неревматичний (з уточненням етіології).

Стадії:

І стадія  — компенсації;

ІІ стадія легеневого застою;

ІІІ стадія правошлункової недостатності;

IV стадія дистрофічна;

V стадія термінальна.

 

Мітральна недостатність:

 • ревматичний;

 • неревматичний (з уточненням етіології).

Стадії:

І стадія  — компенсації;

ІІ стадія субкомпенсації;

ІІІ стадія правошлункової декомпенсації;

IV стадія дистрофічна;

V стадія термінальна.

 

Комбінована ревматична мітральна вада (ревматичний мітральний стеноз з недостатністю)

 • з перевагою стенозу: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким при мітральному стенозі;

 • з перевагою недостатності: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким при мітральній недостатності;

 • без явної переваги: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким для мітральної недостатності.

Пролапс мітрального клапана

 

Аортальний стеноз

 • ревматичний;

 • неревматичний (з уточненням етіології).

Стадії:

І стадія повної компенсації;

ІІ стадія прихованої СН;

ІІІ стадія відносної коронарної недостатності;

IV стадія вираженої лівошлуночкової недостатності;

V стадія термінальна.

 

Аортальна недостатність

 • ревматичний;

 • неревматичний (з уточненням етіології).

Стадії:

І стадія повної компенсації;

ІІ стадія прихованої СН;

ІІІ стадія субкомпенсації;

IV стадія декомпенсації;

V стадія термінальна.

 

Комбінована аортальна вада

 • ревматичний аортальний стеноз із недостатністю;

 • неревматичний аортальний (клапанний) стеноз із недостатністю (з уточненням етіології);

 • з перевагою стенозу: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким для аортального стенозу;

 • з перевагою недостатності: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким для аортальної недостатності;

 • без явної переваги: стадії та показання до хірургічного лікування відповідають таким для аортального стенозу.

 

Трикуспідальний стеноз

 • ревматичний;

 • неревматичний (з уточненням етіології).

Трикуспідальна недостатність

 • ревматична;

 • неревматична (з уточненням етіології).

Комбінована трикуспідальна вада

 • ревматичний трикуспідальний стеноз з недостатністю;

 • неревматичний стеноз тристулкового клапана з недостатністю (з уточненням етіології).

Клапанний стеноз легеневої артерії

 

Недостатність клапана легеневої артерії

 

Комбінована вада клапана легеневої артерії (стеноз легеневої артерії з недостатністю клапана)

 

Поєднані вади серця

 • поєднане ураження мітрального та аортального клапанів;

 • поєднане ураження мітрального і тристулкового клапанів;

 • поєднане ураження аортального і тристулкового клапанів;

 • поєднане ураження мітрального, аортального, тристулкового клапанів.Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения