Категория | Классификации

КЛАСИФІКАЦІЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

1. Раптова коронарна смерть

1.1. Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією.

1.2.  Раптова коронарна смерть (летальний кінець). У разі розвитку на тлі гострої коронарної недостатності або гострого інфаркту міокарда.

2. Стенокардія

2.1. Стабільна стенокардія напруження (із зазначенням I-IV ФК за класифікацією Канадської асоціації кардіологів), у пацієнтів із IV ФК стенокардія малих напружень може клінічно проявлятися як стенокардія спокою.

2.2. Стабільна стенокардія напруження при ангіографічно інтактних судинах (коронарний синдром Х).

2.3. Вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, спонтанна, варіантна, Принцметала).

3. Нестабільна стенокардія

3.1. Стенокардія, яка виникла вперше (виникнення вперше у житті нападів стенокардії з транзиторними змінами ЕКГ у стані спокою до 28 діб).

3.2. Прогресуюча стенокардія (виникнення стенокардії спокою, нічних ангінозних нападів у хворого зі стенокардією напруження, підвищення ФК стенокардії, прогресуюче зниження толерантності до фізичного навантаження, транзиторні зміни на ЕКГ в стані спокою).

3.3. Рання постінфарктна стенокардія.

4. Гострий інфаркт міокарду

Діагноз установлюють із зазначенням дати виникнення (до 28 діб), локалізації (передня стінка, передньоверхівковий, передньобоковий, передньосептальний, діафрагмальний, нижньобоковий, нижньозадній, нижньобазальний, верхівковобоковий, базальнолатеральний, верхньобоковий, боковий, задній, задньобалазльний, задньобоковий, задньосептальний, септальний, правого шлуночка), первинний, рецидивуючий (від 3 до 28 діб), повторний (зазначити розміри і локалізацію не обов'язково, якщо виникають труднощі в ЕКГ-діагностиці).

4.1. Гострий ІМ з наявністю патологічного зубця Q (трансмуральний, великовогнищевий).

4.2. Гострий ІМ без патологічного зубця Q (дрібновогнищевий).

4.3. Гострий субендокардіальний ІМ.

4.4. Гострий ІМ (невизначений).

4.5. Рецидивуючий ІМ (від 3 до 28 діб).

4.6. Повторний ІМ (після 28 діб).

4.7. Гостра коронарна недостатність. Діагноз проміжний – елевація або депресія сегмента ST, зафіксований до розвитку некрозу міокарда або раптової коронарної смерті.

4.8. Деякі ускладнення гострого ІМ зазначається за часом їх виникнення:

 гостра серцева недостатність (І — IV класи за Кілліпом);

 порушення серцевого ритму та провідності;

 розрив серця зовнішній (з гемоперикардом; без гемоперикарда) і внутрішній (дефект міжпередсердної перегородки; дефект міжшлуночкової перегородки; розрив сухожильної хорди; розрив папілярного м'яза);

 тромбоемболії різної локалізації;

 тромбоутворення в порожнинах серця;

 гостра аневризма серця;

 синдром Дресслера;

постінфарктна стенокардія (після 3 діб до 28 діб).

5. Кардіосклероз

5.1. Вогнищевий кардіосклероз.

5.1.1.Постінфарктний кардіосклероз із зазначенням форми та стадії СН, характеру порушення ритму і провідності, кількості перенесених інфарктів, їх локалізації та часу виникнення.

5.1.2.Аневризма серця хронічна.

5.1.3.Вогнищевий кардіосклероз без зазначення в анамнезі перенесеного ІМ.

5.2. Дифузний кардіосклероз із зазначенням форми і стадії СН, порушення ритму та провідності.

6. Безбольова форма ішемічної хвороби серця.

 

Діагноз базується на підставі виникнення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним навантаженням, холтерівського моніторування ЕКГ з верифікацією за даними коронарографії, сцинтиграфії міокарда з 201Тl, стрес-ехоКГ з добутаміном.Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения