Категория | Классификации

КЛАСИФІКАЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Артеріальна гіпертензія, за визначенням Комітету експертів ВООЗ, — це постійно підвищений САТ та/чи ДАТ. 

Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертензія, або гіпертонічна хвороба) це підвищений АТ за відсутності очевидної причини його підвищення. 

Вторинна гіпертензія (симптоматична) це гіпертензія, причина якої може бути виявлена. 

Для встановлення стадії артеріальної гіпертензії застосовується класифікація, що базується на ураженні органів-мішеней. Ця класифікація прийнята в Україні у 1992 р. згідно з наказом МОЗ України № 206 від 30.12.1992 р. і рекомендована до подальшого застосування згідно з наказом № 247 від 01.08.1998 р. Дані рекомендації містять модифікацію класифікації, з якої вилучено: ультразвукові прояви атеросклерозу судин та фокальне звуження артерій сітківки як критерії II стадії; стенокардію та оклюзивні захворювання артерій як критерії III стадії; доповнено: гостра та хронічна гіпертензивна енцефалопатія III стадії як критерії III стадії.

Класифікація артеріальної гіпертензії за ураженнями органів-мішеней 

Артеріальна

гіпертензія

Характеристика

Стадія І

Об'єктивні ознаки органічних уражень органів-мішеней відсутні

Стадія ІІ

Наявні об`єктивні ознаки ураження органів-мішеней без симптомів з їх боку чи порушення функції:

— гіпертрофія ЛШ (за даними ЕКГ, ехоКГ, рентгенографії)

— генералізоване звуження артерій сітківки

— мікроальбімінурія чи протеїнурія та/або невелике підвищення концентрації креатину в крові (1,2-2 мг/дл, чи 177 мкмоль/л)

Стадія ІІІ

Наявні об`єктивні ознаки ураження органів-мішеней з симптомами з їх боку та з порушеннями функції

Серце

ІМ

СН ІІА-ІІІ стадії

Головний мозок

Інсульт

Транзиторна ішемічна атака

Гостра гіпертензивна енцефалопатія

Хронічна гіпертензивна енцефалопатія ІІІ стадії

Судинна деменція

Очне дно

Крововиливи та ексудати в сітківці з набряком диска зорового нерва чи без нього (ці ознаки патогномонічні також для злоякісної фази артеріальної гіпертензії)

Нирки

Концентрація креатину в плазмі крові >2,0 мг/дл (>177 мкмоль/л)

Судини

Розшарувальна аневризма аорти

 Комментирии запрещены.

Карта сайта:

Серьезные отношения